İKİZLER YENİ AYI 3 HAZİRAN 2019

İKİZLER YENİ AYI 3 HAZİRAN 2019

 İKİZLER YENİ AYI 3 HAZİRAN 2019

3 haziranda, ikizler burcunun 12 derecesinde bir yeni ay oluşmakta. Bireysel haritalarınızda 12 dereceye denk düşen gezegenleriniz varsa bunlar birincil derecede etki alacaklar. An haritasına baktığımızda, gökyüzünde başak burcu yükselmekte. Yöneticisinin 10. Evde yönettiği burçta güçlü pozisyonda görünür bir alanda, sosyal statümüzün ön plana çıktığı bir alanda olduğunu görüyoruz. Ancak feral pozisyonda yani açısız Merkür, imkanlarını kendi gücünden alarak diğer gezegenlerden beslenmeyen bir enerjiye sahip diyebiliriz. Retro jüpiterle karşıt, neptünle kare yapacak olan yeni ay oluşumu, idealler, ve inandığımız değerlerle ilgili kafa karışıklığı, aldanma da getirebilir. Değişken hava grubunu temsil eden ikizler Yeni ayı hayatımızda yeni odaklarımız ve başlangıçlarımızın olacağını ifade etmekte bu bir anlamda hayatımıza merküryel konuların ön plana çıkacağı yani, iş ve kariyere yönelik çalışmalar, varsa sınavlara odaklanma, yazarak ve konuşarak kitlelere ulaşma, eğitim, öğretim, medyada aktifleşme, akademik kariyer, yurtdışı ticaret, yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili yoğunlaştığımız bir dönemi işaret etmekte. Yeni ayın burçlara etkisine bakacak olursak;

Sevgili yükselen koçlar; yakın akraba, kardeşlerle ilişkiler, yakın yerlere seyahatler, yazma, iletişim, el becerisi isteyen işler, öne çıkıyor. jüpiterin retrodan çıkacağı 11 ağustosa kadar alacak-verecek konuları yurtdışıyla ilgili işleriniz varsa askıya alınma durumu söz konusu. Yarım kalan tamamlanmamış işler ve projelerin üzerinde çalışma, tekrar yapılandırma ve bu konu üzerinden maddi geri dönüş olabilir, ev aile, yuva, ev alma, taşınma konuları gündeme gelebilir. Bu dönem yöneticiniz gezegeniniz marsın su grubu olan yengeçte yer alması sizin mücadele enerjinizin daha çok içe dönük ve daha az agresif bir durumda olacağınızı ifade ederek, Retro satürnle karşıt açı yapması, iş-kariyer hayatınız ve bunun maddi getirileriyle ilgili idealize ettiğiniz konuların öne çıktığı bir dönemi ifade etmekte.

yeni ayın burçlara etkisine bakacak olursak;

*****

Sevgili yükselen koçlar; yakın akraba, kardeşlerle ilişkiler, yakın yerlere seyahatler, yazma, iletişim, el becerisi isteyen işler, öne çıkıyor. jüpiterin retrodan çıkacağı 11 ağustosa kadar alacak-verecek konuları yurtdışıyla ilgili işleriniz varsa askıya alınma durumu söz konusu. Yarım kalan tamamlanmamış işler ve projelerin üzerinde çalışma, tekrar yapılandırma ve bu konu üzerinden maddi geri dönüş olabilir, ev aile, yuva, ev alma, taşınma konuları gündeme gelebilir. Bu dönem yöneticiniz gezegeniniz marsın su grubu olan yengeçte yer alması sizin mücadele enerjinizin daha çok içe dönük ve daha az agresif bir durumda olacağınızı ifade ederek, Retro satürnle karşıt açı yapması, iş-kariyer hayatınız ve bunun maddi getirileriyle ilgili idealize ettiğiniz konuların öne çıktığı bir dönemi ifade etmekte.

*****

Sevgili yükselen boğalar; maddi güvence isteğiniz bu dönem ön planda, yeni kazanç kapıları deneyimleme, yeni yerlerden para kazanma isteği ön planda olabilir, ortaklaşa yapılan işlerlerle, eşin kazancıyla, eşin kardeşleri yakın akrabalarıyla ilgili konular, yapılan anlaşmalar, sözleşmeler atılan imzalar, varsa hukuki konular, davalar, mahkemelerle ilgili tıkanmalar söz konusu olabilir, aldanma aldatılmalara dikkat edin,bu dönem yapacağınız yolculuklarda güvenliğinize dikkat etmenizde yarar var.

******

Sevgili yükselen ikizler; bu yeni aydan bir hava değişkeni olarak güçlü etki alıyorsunuz, yeni ay sizin 4. Evinizde gerçekleşmekte, ev, yuva, konuları, aile içi iletişiminiz ön planda, bu dönem alacak-verecek dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Bütçenize göre fazla harcama yapmak zorunda olduğunuz bir süreç olabilir. Varsa ev alım-satım konularında bu dönem beklemede kalacağınız ya da beklediğiniz gelişmenin istediğiniz gibi olmayacağı bir süreç. Kandırılma riskini dikkate alın. Sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var, özellikle diş, kemik ağrıları, ciğerleriniz, midenizle ilgili üşütmeler söz konusu olabilir.

*****

Sevgili yükselen yengeçler; bu dönem spritüel konular, meditasyon, kişisel gelişim teknikleriyle ilgili konular ilginizi çekiyor olabilir, inzivaya çekilerek iç sesinizi dinlediğiniz ve bir sonraki adımınıza kadar, izole olmak istediğiniz bir süreç olabilir bu dönem, yazmaya yönelebilir, kapanıp bazı projeleri bitirmeye de istek duyabilirsiniz. Devletle olan işlerinizde bu dönem bekleyiş içinde olabilirsiniz, yurtdışı, akademik kariyer, sınavlar, hukuki konularla ilgili istek ve ideallerinizi gerçekleştirmek için mücadele olacağınız bir dönem olabilir. Varsa çocuklarınızın kariyeriyle ilgili konular ön planda olabilir.

*****

Sevgili yükselen aslanlar; bulunduğunuz sosyal ortamlarda göz önünde olacağınız bir dönem. İş ve kariyer anlamında aldığınız sorumlulukları yerine getirdiğiniz ve bir dönemi tamamladığınız, aynı zamanda bunun maddi getirisini göreceğiniz bir süreç. yine bu dönemde bekarsanız, süregelen ilişkinizle ilgili bazı yeni kararlar almak isteyebilirsiniz, devletle ilgili işlerinizde, astlar, yanınızda çalışan elemanlar, çalışma ve iş hayatınızda, süregelen iş rutinlerinizde değişme ya da bir takım zorluklar anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bu konularda yeniden düzenlemelere gitmeniz söz konusu.Varsa çocukların bütçeleriyle ilgili daralmalar söz konusu olabilir.

*****

Sevgili yükselen başaklar; değişken toprak olarak siz bu yeni aydan diğer değişken burçlar gibi, daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Yeni ay iş ve kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Yeni bir kariyer planlaması yapabilir ve başarmak için fırsat değerlendirmesi yapabilirsiniz ancak bu dönem fazla idealist ve hayalci yaklaşımlar yüzünden, hayatınıza giren insanlarla ilgili konularda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz, kandırılmanız söz konusu olabilir, zira Neptün 7. Evinizden sizi etkilemekte.

*****

Sevgili yükselen teraziler; yeni ay sizin 9. Evinizde oluşmakta, yöneticisi Merkür burada, yurtdışı seyahatleri söz konusu olabilir, yurtdışıyla ticaret, hukuki konular, akademik konularla ilgili yeni adımlar söz konusu olabilir. Bir hava burcu olduğunuz için bu etkilerden olumlu yönde etkileniyorsunuz. İş ve kariyer anlamında maddi kazanımlarınızla ilgili şanslısınız ancak, sağlık konularını ihmal etmeyin, göz ardı ettiğiniz konular daha sonra canınızı sıkabilir.

*****

Sevgili yükselen akrepler; yeni ay 8. Evinizde oluşmakta, ortaklıklarla yapılan işler, eşin maddi kazanımlarıyla ilgili, kredi, borç, nafaka, tazminat gibi konularda yeni gelişimlerin olduğu bir döneme giriyorsunuz, yeni ay oluşumunun, 2. Evdeki Retro jüpitere karşıt açı yapması, maddi kazançların çabuk el değiştirmesine, ya da belli bir yatırıma dönüştürülememesine de neden olabilir. Yakın çevreyle ve akrabalarla ilişkilerde iletişiminize dikkat etmelisiniz, bu dönem Satürn ve pluton aynı zamanda güney ay düğümü sizin bu konulardaki zorlanma nedeniniz olabilir. 5. Evinizdeki Neptün, bu dönem, kafanızda yatırım yapmak varsa, kandırılma, hayal kırıklığına uğrama durumlarının söz konusu olabileceğini de ifade etmekte.

*****

Sevgili yükselen yaylar; yeni ay sizin ilişkiler evinizde gerçekleşmekte, bu dönem yeni arkadaşlıklar, ortaklıklar, anlaşmalar söz konusu olabilir , alacak-verecek dengesini kurmanız zorlaşabilir, harcamalar bütçeyi daraltabilir, ev alma-satma konularında çok dikkatli olunmalı, zira Neptün 4. Evinizde yerleşmekte, ve yeni aya bir karesi var. Aynı zamanda birinci evinizde 11 ağustosa kadar retroda ilerleyecek olan jüpiter 4. Evinizdeki neptünle kare açı yapmakta, Bu dönem kandırılma, kafa karışıklığı söz konusu olabilir,şartları zorlamamakta fayda var. 6. Evinizdeki Venüs ve uranüsün estetik müdehaleler, detoks çalışmaları, kilo vermek için olumlu bir zaman dilimini ifade etmekte.

*****

Sevgili yükselen oğlaklar; yeni ay 6. Evinizde doğuyor. Astlar, iş ve çalışma rutininiz, devletle ilgili işleriniz, sağlık konuları ön plana çıkıyor. Üzerinize aldığınız sorumluluklarla ilgili geleceğe form verme , yeniden yapılandırma konusunda yoğun etkiler söz konusu olabilir, geçmişten gelen özel bir ilişkiniz varsa bununla ilgili ileriye dönük, uzun soluklu olacak bir karar alma aşamasına gidebilirsiniz. Bu dönem kafanızda idealize ettiğiniz,kurulacak ortaklıklar,atılacak imzalarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir.

*****

Sevgili yükselen kovalar; yeni ay 5. Evinizde doğuyor, şanslısınız yeni bir aşk kapınızı çalabilir, evli kovaların yeni bir bebek hayatlarını taçlandırabilir, varsa çocuklarınızla ilgili yeni gelişimler söz konusu olabilir, sağlığınıza dikkat etmelisiniz, mide ve ciğerler bu dönem hassaslaşabilir. Ayrıca, yaratıcı aktiviteler, yeni sanatsal faaliyetler, ilhamlar, yeni yatırım alma kararları söz konusu olabilir. Bu konularda maddi harcamalar yapabilirsiniz.

*****

Sevgili yükselen balıklar; yeni ay 4. Evinizde oluşuyor. Ev aile yuva konuları ön plana geliyor. Yatırımlar, satın alma, aileyle ilgili iletişim ön planda. Ancak birinci evinizdeki neptünün 4 ve 10 aksında yerleşen Retro jüpiterle ve yeni ayla olan karesi, ev ve kariyer alanındaki yatırımlar, düzenlemeler, taşınmalar, alım-satım konularında yanılmalara, kandirilmalar ve kafa karışıklığına neden olabilir, iş ve kariyerde idealize ettiğiniz konuların beklentilerinizin dışında gelişmesine neden olabilir. Dikkatli olmakta fayda var.

 

 

Uranyen Astrolog

Melek Füsun UYSAL

astrouranyen@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
1
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
şimdi ara